Шууд цэнэглэлт

Mobile legends,PUBG мэтийн тоглоомыг шууд ID аар нь цэнэглэх боломж

Gift Card

Google gift card , ITunes gift card , Steam gift card гэх мэт

Монголчуудад зориулсан

Төгрөгөөр төлөх боломжтой ба бүх заавартайгаа